Hvad er en vane?

Hvad er en vane, og hvorfor skal vi være glade for at vi har dem?

Det meste af vores adfærd er ikke drevet af fornuft, men derimod af vaner. Til grund for vanerne finder vi følelser, overbevisninger, handlinger og tanker. En vane defineres som en automatiseret handling, der typisk kræver meget lidt information, og den er uafhængig af intentioner eller langsigtede mål. Et eksempel på vaneadfærd er f.eks., hvis du har for vane at spise slik om aftenen, mens du ser TV. Hvis denne handling er blevet til en vane, vil du ofte opleve at hente slikket om aftenen, uden at du tænker videre over om lysten til slik er til stede. Du vil også spise slikket, selvom du måske har et overordnet mål om vægttab eller et konkret ønske om ikke at spise slik hver aften. Din vane er altså uafhængig af din intention. 

Udover at være automatiseret, udløses vaneadfærd typisk af vores omgivelser, følelser eller traditioner/ritualer i en given situation. Hvis vi tager eksemplet med at spise slik om aftenen, mens du ser TV, kan det f.eks. være det at tænde for TV’et, du forbinder med at spise slik (dine omgivelser). Det kan også være, at du har fået for vane, at belønne dig selv med slik, for at have klaret dagens gøremål, og du har haft en hel dag med forpligtelser (dine følelser).

Hvis du først har tillært dig, at du får opfyldt dit behov om aftenen, ved at spise slik foran TV’et, vil din hjerne automatisk søge mod denne handling igen næste gang, du tænder TV’et eller har haft en lang dag. Vanen bliver dermed langsomt etableret i takt med at det gøres mange gange, og at du hver gang får en belønning. 

Hvorfor er vanen vores ven?

Efter du har fået et indblik i, hvad vaner består af, og hvorfor man nogle gange handler stik imod egne mål, kunne man umiddelbart godt have lyst til at bande vores vaneadfærd langt væk. Handlinger der er uafhængige af intentioner og sker automatisk, lyder ikke ligefrem som noget der stemmer overens med at opnå det, man gerne vil – hvad enten det er vægttab, mindre skærmtid, tid til at dyrke hobbyer eller noget helt fjerde.

Og det kan du måske have ret i – men hvad hvis jeg fortæller dig, at vaner er en forudsætning for kreativitet, skabelyst og overskud? Og hvis jeg så ovenikøbet fortæller dig, at du kan tillære dig selv nye vaner og dermed indrette din hverdag sådan, at du, automatisk og uafhængig af intention, handler på en måde, der bringer dig tættere på dit mål? 

Vi er som mennesker afhængige af at have automatiseret adfærd i vores hverdag. Hvis vi ikke har det, så skal vi konstant forholde os til, hvad vi skal stille op i givne situationer; om vi skal have overtøj på, om vi skal børste tænder, eller hvilken vej vi skal køre, når vi f.eks. skal hente børn fra institution. Størstedelen af vores adfærd i løbet af en dag består af vaneadfærd, og vi tænker sjældent over det, da det netop er vaner og sker helt automatisk. Hvis du har prøvet at starte et nyt sted, f.eks. på en ny skole/uddannelse/arbejde, kender du måske til at man kan blive meget træt i starten, da alt er nyt og man skal forholde sig til alt; hvem er de andre? Hvor er kaffemaskinen? Hvordan bruger jeg intranettet?

Efter et stykke tid har du fået styr på det meste på det nye sted, og du opbygger stille og roligt ny vaneadfærd. I takt med at du ikke skal genlære alting på ny, oplever du måske også at få mere energi til andre ting, som f.eks. mere energi til dem derhjemme. Du begynder måske at have lyst til at have aftaler efter arbejde/studie, eller det kan være du er bedre til at tænke kreativt og få gode idéer. Vaner giver os altså overskud til at gøre disse ting, og være den udgave af os selv, vi ønsker i hverdagen. 

Mere overskuelig hverdag med vaner

Vi har nu fået etableret at vaneadfærd sker automatisk, og uden vi nødvendigvis tænker over det. Vi ved også, at vores vaner er en forudsætning for, at vi kan fungere optimalt i hverdagen. Den gode nyhed er, at vores viden om vaner kan udnyttes til vores fordel. Ved at lave en ændring i de vaner, vi har i vores hverdag, kan vi nemlig skabe medgang frem for modgang, og få vores vaner til at bære os igennem dagene og hjælpe os til at opnå vores mål på sigt, helt uden vi tænker over det. 

Har du noget du gerne vil opnå, men ikke rigtig kan komme i mål med? Det er en forudsætning for at ændre en vane, at vi er bevidste om vores handlinger og forstår hvad de giver os. Prøv at tænk på hvilke vaner du har i din hverdag, der skaber medgang og bringer dig tættere på dit mål? Hvilke vaner har du, der fjerner dig fra dit mål? Hvad giver dine nuværende vaner dig, og hvad ville du gerne gøre i stedet? 

Kilder:

3 tanker om “Hvad er en vane?”

  1. Pingback: Blog | Hurtigt eller varigt vægttab?

  2. Pingback: Er det størrelsen eller gørelsen? |

  3. Pingback: Hvordan holder du motivationen for et vægttab? Læs mere her.

Der er lukket for kommentarer.